พิธีเปิดห้องจัดแสดงหนังสือกฎหมายภาษาเกาหลี เคเลานจ์ K-Lounge ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน

พิธีเปิดห้องจัดแสดงหนังสือกฎหมายภาษาเกาหลี เคเลานจ์ K-Lounge ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

admincourt-2-6-01 admincourt-2-6-02

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานศาลปกครองจัดพิธีเปิดห้องจัดแสดงหนังสือกฎหมายภาษาเกาหลี เคเลานจ์ K-Lounge ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน โดยได้รับเกียรติจากนาย ปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด (คนกลาง) ฯพณฯ อี อุก ฮ็อน ( H.E. Mr.Lee Wook-hoen) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย (คนซ้าย) พร้อมด้วยนาย คยอง ชิก ฮา ( Mr. Kyung Sik Ha) ประธานบริษัทโพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด (ผู้ให้การสนับสนุน) (คนขวา) โดยมีคณะตุลาการศาลปกครอง และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ห้องจัดแสดงดังกล่าวจะเป็นพื้นที่การให้บริการความรู้ (หนังสือกฎหมายภาษาเกาหลี ศิลปะ และวัฒนธรรมเกาหลี) แก่บุคลากรของศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการต่อไป

admincourt-2-6-03 admincourt-2-6-04