โครงการสัมมนาเรื่อง การสื่อสารเนื้อหาทางประวัติศาสตร์สู่ยุคดิจิทัล

สำนักงานศาลปกครอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพร่รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัลเรื่อง “การสื่อสารเนื้อหาทางประวัติศาสตร์สู่ยุคดิจิทัล วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

วันที่ 21 มกราคม 2565 ท่านผู้หญิงสิริติยา เจนเซน ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การสื่อสารเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์และสังคมสู่ยุคดิจิทัล” ในการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพร่รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัล ซึ่งจัดขึ้นโดยมีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลปกครองเป็นเจ้าภาพร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ปาฐกถาพิเศษในโอกาสดังกล่าวด้วย โดยมีนางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยนางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวด้วย

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การสื่อสารเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์และสังคมสู่ยุคดิจิทัล” ในการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพร่รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัล

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสัมมนาฯ และนายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในโอกาสดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และการเผยแพร่รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร