เลขาธิการวุฒิสภาลงนามในสมุดถวายความอาลัย

เลขาธิการวุฒิสภาลงนามในสมุดถวายความอาลัย พร้อมทั้งนำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกันยืนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

%e0%b8%aa%e0%b8%a7-01

%e0%b8%aa%e0%b8%a7-02