สรุปการสัมมนาเรื่อง การสื่อสารเนื้อหาทางประวัติศาสตร์สู่ยุคดิจิทัล

สำนักงานศาลปกครอง โดย สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่มงานหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ร่วมกันจัดสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และบุคลากรในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน