ศาลฎีกานิทรรศน์

ศาลฎีกานิทรรศน์ นิทรรศการถาวรและเป็นส่วนสำคัญเสมือนหัวใจของศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา พร้อมแล้วที่จะให้นักเรียน นักศึกษา นักกฎหมาย และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้ามารับรู้ ศึกษาและเข้าใจประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายของประเทศ ประวัติของศาลฎีกา กระบวนการทางศาลและระบบยุติธรรม

ศาลฎีกานิทรรศน์ ตั้งอยู่ ณ โถงด้านทิศเหนือของอาคารที่ทำการศาลฎีกา เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับศาลฎีกาและกระบวนการยุติธรรมทางศาล ผ่านรูปแบบแนวคิดและภาพลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Self-Learning โดยนอกจากผู้เข้าชมจะสามารถเดินชมสถานที่จริงอันเป็นสถานที่สำคัญในศาลฎีกา อาทิ ห้องพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงผู้ตำแหน่งทางการเมือง สวนหย่อมอาคารศาลฎีกา ห้องพระรูปหุ่นพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แล้วยังสามารถเลือกเรียนรู้ข้อมูลผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยผ่าน 4 รูปแบบ กล่าวคือ

1) เทคโนโลยีโลกเสมือนความจริง หรือ Augmented Reality (AR) ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบุษบกยอดปราสาทยุติธรรม ภาพวาด และประติมากรรมนูนต่ำ
2) เทคโนโลยีจอสัมผัสอัจฉริยะ (Interactive Touch Screen) ผู้เข้าชมสามารถใช้มือสัมผัสหน้าจอประมวลผล
3) เทคโนโลยีจอแสดงผลโฮโลแกรมฉายภาพสามมิติ (Pyramid 3D Hologram)
4) เทคโนโลยีฉายภาพเคลื่อนไหวบนผนังอาคารภายในสถานที่จริง (Projection Mapping) ประกอบแสงสีเสียง และสื่อผสม พร้อมคำบรรยายสองภาษา